CConnectionPoint::GetIID

wirtualne REFIID GetIID ( ) = 0;

Wartość zwracany

Odwołanie do punktu połączenia identyfikator interfejsu.

Uwagi

Wywoływany przez ram aby pobrać identyfikator interfejsu punktu połączenia.

Zastąpić ta funkcja zwraca identyfikator interfejsu dla tego punktu połączenia.

Omówienie CConnectionPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CO&NNECTION_IID

Index