CConnectionPoint::GetContainer

wirtualne LPCONNECTIONPOINTCONTAINER GetContainer ( ) = 0;

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, wskaźnik do kontenera; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobrania IConnectionPointContainer do punktu połączenia. Ta funkcja jest implementowane przez makro BEGIN_CONNECTION_PART.

Omówienie CConnectionPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;BEGI&N_CONNECTION_PART

Index