CConnectionPoint::GetConnections

Stała CPtrArray * GetConnections ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik tablicy aktywnych połączeń (pochłaniacze). Każdy wskaźnik w tej tablicy mogą być bezpiecznie konwertowane do wskaźnika do interfejsu obiektu sink za pomocą operatora oddanych.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać wszystkie aktywne połączenia do punktu połączenia.

Omówienie CConnectionPoint |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CConnectionPoint::GetMaxConnections

Index