CCommonDialog

CCommonDialog jest klasą podstawową dla klas, które zapewniają funkcjonalność systemu Windows wspólnych okien dialogowych:

# include lt;afxdlgs.h>

Członek klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileDialog, CFontDialog, CColorDialog, CPageSetupDialog, CPrintDialog, CFindReplaceDialog, COleDialog

Index