CCommonDialog::CCommonDialog

CCommonDialog (CWnd * pParentWnd );

Parametry

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okna nadrzędnego obiektu okna dialogowego ustawiono w głównym oknie aplikacji.

Uwagi

Tworzy obiekt CCommonDialog . Aby uzyskać pełne informacje, zobacz CDialog::CDialog.

Omówienie CCommonDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::CDialog

Index