Członkowie klasy CCommandLineInfo

Budowa

CommandLineInfo Konstrukcje domyślnego obiektu CCommandLineInfo.

Operacje

ParseParam Zastąpić to wywołanie zwrotne do analizowania poszczególnych parametrów.

Członkowie danych

m_bShowSplash Wskazuje, jeśli powinien być wyświetlany ekran powitalny.
m_bRunEmbedded Wskazuje, że opcja wiersza polecenia za został znaleziony.
m_bRunAutomated Wskazuje, że znaleziono opcji wiersza polecenia /Automation.
m_nShellCommand Wskazuje polecenie shell do przetworzenia.
m_strFileName Wskazuje nazwę pliku do otwarcia lub drukowane; pusta, jeśli polecenie powłoki jest nowa lub DDE.
m_strPrinterName Wskazuje drukarki nazwy Jeśli polecenie powłoki jest drukowanie do; w przeciwnym razie puste.
m_strDriverName Wskazuje sterownik nazwy Jeśli polecenie powłoki jest drukowanie do; w przeciwnym razie puste.
m_strPortName Wskazuje port nazwy Jeśli polecenie powłoki jest drukowanie do; w przeciwnym razie puste.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index