CCommandLineInfo::m_strPrinterName

Uwagi

Przechowuje wartości drugiego parametru Flaga w wierszu polecenia. Ten parametr jest zazwyczaj nazwa drukarki dla polecenia Drukuj do powłoki. Domyślna implementacja ParseParam ustawia ten element członkowski danych tylko wtedy, gdy flaga /pt został znaleziony w wierszu polecenia.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index