CCommandLineInfo::m_strPortName

Uwagi

Przechowuje wartość czwarty parametr Flaga w wierszu polecenia. Ten parametr jest zazwyczaj nazwa portu drukarki dla polecenia Drukuj do powłoki. Domyślna implementacja ParseParam ustawia ten element członkowski danych tylko wtedy, gdy flaga /pt został znaleziony w wierszu polecenia.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strPrinterName, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index