CCommandLineInfo::m_strFileName

Uwagi

Przechowuje wartość pierwszego parametru Flaga w wierszu polecenia. Ten parametr jest zazwyczaj nazwę pliku do otwarcia.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CCommandLineInfo::m_strPrinter&Name, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index