CCommandLineInfo::m_strDriverName

Uwagi

Przechowuje wartość trzeciego parametru Flaga w wierszu polecenia. Ten parametr jest zazwyczaj nazwę sterownika drukarki dla polecenia Drukuj do powłoki. Domyślna implementacja ParseParam ustawia ten element członkowski danych tylko wtedy, gdy flaga /pt został znaleziony w wierszu polecenia.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strPrinterName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index