CCommandLineInfo::m_nShellCommand

Uwagi

Wskazuje polecenie powłoki dla tego wystąpienia aplikacji.

Typ ten element członkowski danych jest następujący typ wyliczeniowy, która jest zdefiniowana w klasie CCommandLineInfo.

wylicz {}
 nbsp; &Nowy plik,
   FileOpen,
   FilePrint,
   FilePrintTo,
   FileDDE,
   FileNothing = -1
}

Krótki opis tych wartości patrz poniższa lista.

Przykład

BOOL CMyWinApp::InitInstance()
{
...
/ / Analizować wiersza polecenia dla standardowych powłoki poleceń DDE, plik otwarty
 nbsp; CCommandLineInfo cmdInfo;
   ParseCommandLine(cmdInfo);
/ / &Nie wyświetlaj nowe okno potomne MDI podczas uruchamiania!!!
   cmdInfo.m_nShellCommand = CCommandLineInfo::FileNothing;
/ / Wysyłania polecenia określone w wierszu polecenia
   if (!.ProcessShellCommand(cmdInfo))
      return FALSE;
...
}

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CCommandLineInfo::m_strFile&Name, CCommandLineInfo::m_strPrinterName, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand

Index