CCommandLineInfo::m_bShowSplash

Uwagi

Wskazuje, że powinien być wyświetlany ekran powitalny. Jeśli TRUE, oznacza to powitalny ekranu dla tej aplikacji powinny być wyświetlane podczas uruchamiania. Domyślna implementacja ParseParam ustawia ten element członkowski danych do Prawda , jeżeli m_nShellCommand jest równa CCommandLineInfo::FileNew.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCommandLineInfo::m_bRunAutomated, CCommandLineInfo::m_bRunEmbedded, CCommandLineInfo::m_nShellCommand, CCommandLineInfo::ParseParam, CWinApp::ProcessShellCommand

Index