CCommandLineInfo::m_bRunEmbedded

Uwagi

Wskazuje, że flaga za został znaleziony w wierszu polecenia. Jeśli TRUE, oznacza to uruchomienia do edycji elementu OLE osadzonych.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCommandLineInfo::m_bShowSplash, CWinApp::ProcessShellCommand

Index