CCommandLineInfo::m_bRunAutomated

Uwagi

Wskazuje, że flaga /Automation został znaleziony w wierszu polecenia. Jeśli TRUE, oznacza to uruchomienia jako serwer automatyzacji OLE.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCommandLineInfo::ParseParam, CWinApp::ProcessShellCommand

Index