Członkowie klasy CComboBoxEx

Konstruktory

CComboBoxEx Obiekt CComboBoxEx.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy pole kombi i dołącza go do obiektu CComboBoxEx.

Operatory

DeleteItem Usuwa element z formantu ComboBoxEx.
GetItem Pobiera element informacji dla danego elementu ComboBoxEx.
Użyj metody InsertItem Wstawia nowy element w formancie ComboBoxEx.
SetItem Ustawia atrybuty elementu w formancie ComboBoxEx.

Atrybuty

HasEditChanged Określa, jeśli użytkownik zmienił zawartość ComboBoxEx edytować formantu wpisując.
GetExtendedStyle Pobiera rozszerzone style, które są używane do sterowania ComboBoxEx.
SetExtendedStyle Zestawy rozszerzone style w formancie ComboBoxEx.
GetEditCtrl Pobiera dojścia do części kontroli Edycja formantu ComboBoxEx.
GetComboBoxCtrl Pobiera wskaźnik formant pola kombi dziecka.
GetImageList Pobiera wskaźnik do listy obraz przypisany do formantu ComboBoxEx.
SetImageList Ustawia listę obrazu dla formantu ComboBoxEx.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index