CComboBoxEx::SetExtendedStyle

DWORD SetExtendedStyle (DWORD dwExMask, DWORD dwExStyles );

Wartość zwracany

Wartość DWORD , zawierający style rozszerzone wcześniej stosowane do celów kontroli.

Parametry

dwExMask

Wartość DWORD , która wskazuje, które style w dwExStyles mają dotyczyć. Tylko rozszerzone style dwExMask zostanie zmieniona. Wszystkie inne style zostaną utrzymane, jest. Jeśli ten parametr jest równy zero, następnie wszystkie style dwExStyles wpłynie.

dwExStyles

Wartość DWORD , który zawiera formant pola kombi rozszerzone style, aby ustawić dla formantu.

Uwagi

Wywoła&nia funkcji tego Państwa do zestawu rozszerzonego style używane do control.nbsp rozszerzone pole kombi; Zobacz ComboBoxEx kontroli Extended style w zestawie SDK platformy uzyskać więcej informacji o tych stylów.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::GetExtendedStyle

Index