CComboBoxEx::InsertItem

int użyj metody InsertItem (const COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Wartość zwracany

Indeksu, w którym nowy element został wstawiony w przypadku powodzenia; w przeciwnym razie-1.

Parametry

pCBItem

Wskaźnik struktury COMBOBOXEXITEM , który będzie odbierał dane elementu. Ta struktura zawiera wartości flag wywołania zwrotnego dla towaru.

Uwagi

Po wywołaniu użyj metody InsertItem, WM_NOTIFY komunikat o CBEN_INSERTITEM powiadomienie zostanie wysłane do okna nadrzędnego.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::GetItem, CComboBoxEx::SetItem

Index