CComboBoxEx::HasEditChanged

BOOL HasEditChanged);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik wpisał w polu edycji formantu; inny sposób 0.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje funkcje wiadomości CBEM_HASEDITCHANGED, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index