CComboBoxEx::GetImageList

(CImageList * GetImageList) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList . Jeśli to się nie powiedzie, ta funkcja Członkowskich zwraca wartość NULL.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać wskaźnik do listy obrazów używanych przez formant CComboBoxEx.

Obiekt CImageList wskazywanego przez wartość zwracany jest tymczasowy obiekt i ulega zniszczeniu czasie następnej przetwarzanie bezczynności.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::SetImageList, COMBOBOXEXITEM

Index