CComboBoxEx::GetExtendedStyle

(DWORD GetExtendedStyle) stała;

Wartość zwracany

Wartość DWORD , która zawiera rozszerzone stylów, które są używane do formant pola kombi.

Uwagi

Wywoła&nie tej funkcji członek uzyskanie rozszerzonej style używane do CComboBoxEx control.nbsp; Zobacz ComboBoxEx kontroli Extended style w zestawie SDK platformy uzyskać więcej informacji o tych stylów.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::SetExtendedStyle

Index