CComboBoxEx::GetEditCtrl

CEdit * (GetEditCtrl);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CEdit.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać wskaźnik na formancie edycyjnym pola kombi. Formant CComboBoxEx wykorzystuje pole edycji, tworzenia stylu CBS_DROPDOWN.

Obiekt CEdit wskazywanego przez wartość zwracany jest tymczasowy obiekt i ulega zniszczeniu czasie następnej przetwarzanie bezczynności.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::Create

Index