CComboBoxEx::GetComboBoxCtrl

CComboBox * (GetComboBoxCtrl);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CComboBox.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać wskaźnik na formant pola kombi w obrębie obiektu CComboBoxEx . Kontrola CComboBoxEx składa się z okna nadrzędnego, które hermetyzuje CComboBox.

Obiekt CComboBox wskazywanego przez wartość zwracany jest tymczasowy obiekt i ulega zniszczeniu czasie następnej przetwarzanie bezczynności.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::GetEditCtrl

Index