CComboBox::ShowDropDown

nieważne ShowDropDown ( BOOL bShowIt = TRUE );

Parametry

bShowIt

Określa, czy pole listy rozwijanej ma być pokazane lub ukryte. Wartość TRUE wskazuje pole listy. Wartość false ukryje pole listy.

Uwagi

Pokazuje lub ukrywa pole listy, pole kombi, które zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST . Domyślnie pole kombi tego stylu wyświetli pole listy.

Ta funkcja Państwa nie ma wpływu na pola kombi utworzonej przy użyciu stylu CBS_SIMPLE.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; CB_SHOWDROPDOWN

Index