CComboBox::SetTopIndex

int SetTopIndex (int nIndex );

Wartość zwracany

0, Jeśli kończy się pomyślnie, lub LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu pola listy.

Uwagi

Zapewnia, że określonego towaru jest widoczna w częoci pola listy, pola kombi.

System przewija pole listy, aż do pozycji określonej przez nIndex pojawia się u góry pola listy albo osiągnięto w zakresie maksymalnej przewijania.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetTopIndex, CB_SETTOPINDEX

Index