CComboBox::SetLocale

Identyfikator LCID SetLocale ( LCID nNewLocale );

Wartość zwracany

Poprzedniej wartości identyfikatora (LCID) ustawienia regionalne dla tego pola kombi.

Parametry

nNewLocale

Nową wartość identyfikatora (LCID) ustawień regionalnych, aby ustawić dla pola kombi.

Uwagi

Określa identyfikator ustawień regionalnych dla tego pola kombi. Jeśli SetLocale nie jest wywoływana, domyślne ustawienia regionalne są uzyskiwane z systemu. To domyślne ustawienia regionalne systemu mogą być modyfikowane za pomocą panelu sterowania aplikacji regionalne (lub międzynarodowych).

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBox::GetLocale

Index