CComboBox::SetItemDataPtr

int SetItemDataPtr (int nIndexvoid *, pData );

Wartość zwracany

CB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu elementu.

pData

Zawiera wskaźnik skojarzona z towarem.

Uwagi

Ustawia wartość 32-bitowe, skojarzone z określonego elementu w polu kombi jako wskaźnik określony (void *). Ten wskaźnik pozostaje ważna dla życia pola kombi, pomimo względnej pozycji elementu w polu kombi może zmienić elementy są dodawane lub usuwane. W związku z tym indeks elementu w polu można zmienić, ale kursor pozostaje wiarygodne.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemData, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString

Index