CComboBox::SetItemData

int SetItemData ( int nIndex, DWORD dwItemData );

Wartość zwracany

CB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu do elementu, aby ustawić.

dwItemData

Zawiera nową wartość skojarzona z towarem.

Uwagi

Ustawia wartość 32-bitowe, skojarzone z określonego elementu w polu kombi. Należy stosować funkcję Państwa SetItemDataPtr , jeśli element 32-bitowych ma być wskaźnik.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemDataPtr, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString

Index