CComboBox::SetHorizontalExtent

void SetHorizontalExtent (UINT nExtent );

Parametry

nExtent

Określa liczbę pikseli, zgodnie z którymi część pola listy, pola kombi może być przewijana poziomo.

Uwagi

Ustawia szerokość w pikselach, zgodnie z którymi część pola listy, pola kombi może być przewijana poziomo. Jeśli szerokość pola listy jest mniejsza od tej wartości, pasek przewijania poziomego poziomo przewinie pozycje w polu listy. Jeśli szerokość pola listy jest równa lub większa niż niniejsza wartość, pasek przewijania poziomego jest ukryta lub, jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_DISABLENOSCROLL , wyłączona.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetHorizontalExtent, CB_SETHORIZONTALEXTENT

Index