CComboBox::SetExtendedUI

int SetExtendedUI ( BOOL Narzędzie bExtended = TRUE );

Wartość zwracany

CB_OKAY Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, lub CB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

narzędzie bExtended

Określa, czy pole kombi należy używać interfejsu użytkownika rozszerzone lub domyślnego interfejsu użytkownika. Wartość TRUE wybiera rozszerzony interfejs; wartość false wybiera interfejsu użytkownika standardowego.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa SetExtendedUI , aby wybrać interfejs użytkownika domyślnego lub rozszerzony interfejs pole kombi, które zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

Rozszerzony interfejs można zidentyfikować w następujący sposób:

Przewijanie w statycznych kontroli jest wyłączony, gdy lista pozycji jest niewidoczna (klawisze strzałek są wyłączone).

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetExtendedUI, CB_SETEXTENDEDUI

Index