CComboBox::SetDroppedWidth

int SetDroppedWidth (UINT nWidth właściwości );

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, nową szerokość pola listy, inaczej CB_ERR.

Parametry

nWidth właściwości

Minimalna szerokość dopuszczalnego porcji pole listy w polu kombi wyrażoną w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić minimalną szerokość dopuszczalne, w pikselach, pola listy, pola kombi. Ta funkcja ma zastosowanie tylko do pola kombi stylem, CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

Domyślnie dopuszczalne minimalną szerokość w polu listy rozwijanej wynosi 0. Po wyświetleniu część pola listy, pola kombi jej szerokość jest większa o minimalnej szerokości dopuszczalne lub szerokość pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBox::GetDroppedWidth, CB_SETDROPPEDWIDTH

Index