CComboBox::SelectString

int SelectString ( int nStartAfter, LPCTSTR lpszString );

Wartość zwracany

Indeksu zaznaczonego elementu, jeśli odnaleziono ciągu. Jeśli wyszukiwanie nie powiodła się, wartość zwracany jest CB_ERR i bieżące zaznaczenie nie jest zmieniany.

Parametry

nStartAfter

Zawiera indeksu elementu przed pierwszy element ma być przeszukiwany. Podczas wyszukiwania osiągnie dolnej części pola listy, to nadal od górnej krawędzi pola listy Wróć do pozycji określonej przez nStartAfter. Jeśli –1, pole całej listy jest przeszukiwany od początku.

lpszString

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który zawiera prefiks do wyszukiwania. Wyszukiwanie jest sprawa niezależnych, więc ten ciąg może zawierać kombinację wielkich i małych liter.

Uwagi

Wyszukuje ciąg w polu listy, pola kombi i jeśli ciąg zostanie znaleziony, wybierze ciąg znaków w polu listy i kopiuje ją do formantu edycyjnego.

Ciąg znaków jest zaznaczona tylko wtedy, gdy jego początkowej znaków (od punktu początkowego) odpowiada znaków w ciągu przedrostka.

Uwaga, że członek SelectString i FindString funkcje zarówno znaleźć ciąg, ale funkcja Państwa SelectString także zaznacza ciąg.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::FindString, CB_SELECTSTRING

Index