CComboBox::ResetContent

nieważne ResetContent ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie elementy z listy pole i edytować formant pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; CB_RESETCONTENT

Index