CComboBox::Paste

nieważne Paste( );

Uwagi

Wstawia dane ze Schowka w formancie edycyjnym pola kombi w bieżącej pozycji kursora. Dane dodaje się tylko wtedy, gdy Schowek zawiera dane w formacie CF_TEXT.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::Clear, CComboBox::Copy, CComboBox::Cut, WM_PASTE

Index