CComboBox::LimitText

BOOL LimitText ( int nMaxChars );

Wartość zwracany

Różna od zera, jeśli kończy się pomyślnie. Jeśli jest wywołana dla pola kombi w stylu CBS_DROPDOWNLIST lub polem kombi bez formant edycyjny, wartość zwracany jest CB_ERR.

Parametry

nMaxChars

Określa długość (w bajtach) tekstu, który użytkownik może wprowadzić. Jeśli ten parametr ma wartość 0, długość tekstu jest równa 65 535 bajtów.

Uwagi

Ogranicza długość w bajtach tekstu, którą można wprowadzać w formancie edycyjnym pola kombi.

Jeśli pole kombi ma styl CBS_AUTOHSCROLL, ustawienie limitu tekst jest większy niż rozmiar formantu edycyjnego wywoła żadnych skutków.

LimitText ogranicza tylko tekst, w którym użytkownik może wprowadzić. To już żadnego wpływu na dowolny tekst w formancie edycyjnym, gdy wiadomość jest wysyłana, ani nie wpływa na długość tekstu kopiowane do formantu edycyjnego, gdy ciąg w polu listy jest zaznaczone.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; CB_LIMITTEXT

Index