CComboBox::GetTopIndex

int GetTopIndex () stała;

Wartość zwracany

Indeksu pierwszego elementu widoczne w częoci pola listy pola kombi, jeśli kończy się pomyślnie, CB_ERR inaczej.

Uwagi

Pobiera od zera indeks pierwszego elementu widoczne w częoci pola listy, pola kombi. Początkowo pozycja 0 jest na szczycie polu listy, ale jeśli pole listy jest przewijane, inny element może być u góry.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetTopIndex, CB_GETTOPINDEX

Index