CComboBox::GetLocale

Identyfikator LCID GetLocale ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość identyfikatora (LCID) ustawienia regionalne dla ciągów znaków w polu kombi.

Uwagi

Pobiera locale used by pola kombi. Ustawienia regionalne jest używany, na przykład, aby określić kolejność sortowania ciągi znaków w polu kombi sortowane.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetLocale, :: GetStringTypeW, :: GetSystemDefaultLCID, :: GetUserDefaultLCID

Index