CComboBox::GetLBTextLen

int GetLBTextLen ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Długooć ciągu w bajtach, z wyłączeniem kończącego znaku null. Jeśli nIndex nie określono nieprawidłowy indeks, wartość zwracany jest CB_ERR.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu ciągu pole listy.

Uwagi

Pobiera długość ciągu znaków w polu listy pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetLBText, CB_GETLBTEXTLEN

Index