CComboBox::GetLBText

int GetLBText ( int nIndex, LPTSTR lpszText ) Stała;

niew&ażne GetLBText ( int nIndex, CStringamp; rString ) const;

Wartość zwracany

Długość (w bajtach) ciąg, z wyłączeniem kończącego znaku null. Jeśli nIndex nie określono nieprawidłowy indeks, wartość zwracany jest CB_ERR.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu ciągu pole listy do skopiowania.

lpszText

Punkty do buforu, który ma otrzymać ciąg. Bufor muszą mieć wystarczająco miejsca do ciągu i kończącego znaku null.

rString

Odwołanie do CString.

Uwagi

Pobiera ciąg w polu listy pola kombi. Drugi formularz tej funkcji członek wypełnienia obiektu CString z tekstu elementu.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetLBTextLen, CB_GETLBTEXT

Index