CComboBox::GetItemDataPtr

void * GetItemDataPtr ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Pobiera wskaźnik lub –1, jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu elementu w polu listy pola kombi.

Uwagi

Pobiera wartość 32-bitowe dostarczone aplikacji, związana z określonego pola kombi jako wskaźnik (void *).

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetItemDataPtr, CComboBox::GetItemData, CComboBox::SetItemData, CB_GETITEMDATA

Index