CComboBox::GetItemData

DWORD GetItemData ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

32-Bitowa wartość skojarzona z elementu lub CB_ERR , jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu elementu w polu listy pola kombi.

Uwagi

Pobiera wartość 32-bitowe dostarczone aplikacji, związana z określonego pola kombi. 32-Bitowa wartość można ustawić parametru dwItemData wywołanie funkcji członek SetItemData . Należy stosować funkcję Państwa GetItemDataPtr , jeśli wartość 32-bitowego mają być pobrane jest wskaźnik (void *).

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemDataPtr, CB_GETITEMDATA

Index