CComboBox::GetHorizontalExtent

(UINT GetHorizontalExtent) stała;

Wartość zwracany

Przewijalne szerokość części pola listy pola kombi, w pikselach.

Uwagi

Pobiera z pola kombi szerokość w pikselach, zgodnie z którymi część pola listy, pola kombi może być przewijana poziomo. Ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy część pola listy, pola kombi poziomego paska przewijania.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SetHorizontalExtent, CB_GETHORIZONTALEXTENT

Index