CComboBox::GetExtendedUI

BOOL GetExtendedUI ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pole kombi jest rozszerzony interfejs; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetExtendedUI , aby określić, czy pole kombi jest domyślnym interfejsie użytkownika lub rozszerzony interfejs. Rozszerzony interfejs można zidentyfikować w następujący sposób:

Przewijanie w statycznych kontroli jest wyłączony, gdy lista zapasów nie jest widoczny (strzałka klucze są wyłączone).

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetExtendedUI, CB_GETEXTENDEDUI

Index