CComboBox::GetEditSel

DWORD GetEditSel ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość 32-bitowa, która zawiera pozycję początkową w programie word bity i położenie pierwszego znaku, nonselected po zakończeniu zaznaczenie w programie word wysokich numerach. Jeśli funkcja ta jest używana w polu kombi bez formant edycyjny, zwracany jest CB_ERR.

Uwagi

Pobiera datę początkową i końcową pozycji znaku bieżącego zaznaczenia w formancie edycyjnym pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetEditSel, CB_GETEDITSEL

Index