CComboBox::GetDroppedWidth

int GetDroppedWidth () stała;

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, minimalna dopuszczalna szerokość w pikselach; w przeciwnym razie CB_ERR.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania minimalną szerokość dopuszczalne, w pikselach, pola listy, pola kombi. Ta funkcja ma zastosowanie tylko do pola kombi stylem, CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

Domyślnie dopuszczalne minimalną szerokość w polu listy rozwijanej wynosi 0. Minimalna szerokość dopuszczalnego można ustawić przez wywołanie SetDroppedWidth. Po wyświetleniu część pola listy, pola kombi jej szerokość jest większa o minimalnej szerokości dopuszczalne lub szerokość pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBox::SetDroppedWidth, CB_GETDROPPEDWIDTH

Index