CComboBox::GetDroppedState

BOOL GetDroppedState ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pole listy jest widoczny; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetDroppedState , aby określić, czy pole listy rozwijanej kombi jest widoczny (rozwijana).

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; CB_SHOWDROPDOWN, CB_GETDROPPEDSTATE

Index