CComboBox::GetDroppedControlRect

nieważne GetDroppedControlRect ( LPRECT lprect ) Stała;

Parametry

lprect

Punkty struktury RECT , który ma otrzymać współrzędne.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetDroppedControlRect , aby pobrać współrzędne ekranu pole widoczne (spadły w dół) listy pola rozwijanego kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

Index