CComboBox::GetCurSel

int GetCurSel ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu zaznaczonego elementu pola listy, pola kombi lub CB_ERR jeśli jest zaznaczony nie element.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić, który element w polu kombi jest zaznaczone. GetCurSel zwraca indeks do listy.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetCurSel, CB_GETCURSEL

Index