CComboBox::GetCount

int GetCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów. Zwrócona liczba jest jeden większa niż wartość indeksu za ostatnim elementem (indeks jest od zera). Jest CB_ERR , jeśli wystąpi błąd.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać liczbę elementów w częoci pola listy, pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; CB_GETCOUNT

Index