CComboBox::DeleteString

int DeleteString ( UINT nIndex );

Wartość zwracany

Jeśli wartość zwracany jest większa niż lub równa 0, to jest liczba ciągi pozostałych na liście. Wartość zwracany jest CB_ERR , jeśli nIndex określa indeks następnie większa liczba elementów na liście.

Parametry

nIndex

Określa indeks ciąg znaków, który ma być usunięty.

Uwagi

Usuwa ciąg w polu listy pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::InsertString, CComboBox::AddString, CB_DELETESTRING

Index