CComboBox::Cut

nieważne Cut( );

Uwagi

Usuwa (kawałki) bieżącego zaznaczenia, jeśli w polu kombi edytować kontroli i kopie usuniętego tekstu do Schowka w formacie CF_TEXT.

Aby usunąć bieżące zaznaczenie bez wprowadzania do usuniętego tekstu do Schowka, wywołanie funkcji członek Clear.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::Clear, CComboBox::Copy, CComboBox::Paste, WM_CUT

Index